Salgs- og leveringsbertingelser hos altikviste.dk ApS
Personlige oplysninger/Persondatapolitik.
Ved køb bliver du registreret som kunde med oplysninger om navn, adresse, telefonnummer samt e-mail. Oplysningerne registreres med henblik på at altikviste.dk kan komme i kontakt med dig Der registreres ikke personfølsomme oplysninger. Oplysningerne videregives ikke uden for altikviste.dk

Du har ret til at undlade at oplyse ovennævnte. Da fraskriver altikviste.dk sig ansvaret ved oplysninger om leverance svigt.

Vilkår:
Ordreafgivelse:
Du modtager en kopi af ordrebekræftelse samst en forretningsbetingelser pr. e-mail umiddelbart efter godkendelse af ordren.


Betaling:
Når altikviste ApS har modtaget betalingen er der indgået en bindende aftale. Det accepteres hermed ved betaling, at Alt i Kviste påbegynder fremstillingen af ordren, når betaling er modtaget. Der gælder således ingen fortrydelsesret.

Reklamation:
Der ydes reklamationsret på produktet i henhold til købeloven. Reklamationsretten betyder, at du kan klage over fejl og mangler på produktet i det tidsrum reklamations retten gælder fra leveringsdatoen. Reklamationsretten bortfalder hvis fejlen eller manglen er forårsaget af køber eller tredje person, eksempelvis af fejlagtig reparation.

Anmeldelse af reklamation skal ske skriftligt til altikviste ApS, truelsensvej 22, 7400 Herning Reklamations behandlingen påbegyndes senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af anmeldelsen. Reklamationer behandles i henhold til gældende regler i købsloven.

Tilbuddet:
Kvistene udføres efter Altikviste ApS standardløsninger for altikviste ApS. Alle priser på altikviste ApS er angivet i danske kroner og er inklusiv 25 % moms.

Levering:
Levering sker efter leverings aftalen 
Købte vare leveres således at de kan transporteres på løftevogn.
Der henvises til Danske Fragtmænd i Herning.

Montage:
Køber forestår selv montagen i henhold til altikviste ApS  montagevejledning som kan downloades på www.altikviste.dk. Købte vare er forberedt til montage med kran.

Ansvar:
Alt i Kviste ApSpåtager sig intet ansvar i forbindelse med montagen. Det er købers ansvar at overholde gældende regler i forhold til arbejdstilsynet. Det er købers ansvar at indhente tilladelse til montage i henhold til montagestedets gældende regler.

Varemodtagelse:

Ved modtagelse og inden montage af købte vare er det købers pligt at undersøge varen for skader i forbindelse med transport. Er der ved modtagelse af den købte vare synlige skader, skal dette noteres på fragtbrevet ved modtagelse.

Forbehold:
Vi tager forbehold for udsolgte varer, hvilket kan forsinke leveringstiden på de 14 dage.

Truelsensvej 22 – 7400 Herning - Telefon: 27219744 – Fax 97269748 - CVR: 32299075 - www.altikviste.dk

Altikviste ApS Standardbeskrivelse.

Yderbeklædning:
Kvistene udføres med 0,65 mm zink fabrikat RHEINZINK®

Taget:
Kvisttaget beklædes efter kundens ønsker på ventileret underlag.
Spærene er klar til 150-350 mm isolering, dampspærre, forskalling og gips.

Flunke:
udføres med lodret stående vinkelfals.
Underkonstruktionen består af 4 mm Huntonit undertagsplade, 24 mm afstandslister,
24 x 100 mm ru seksta med 4-7 mm mellemrum.
Flunkkonstruktionen udføres lodret pr. 450 mm forberedt for
Gipsplader, dampspærrer samt 95 mm isolering.

Øvrige bygningsdele:
Spejl samt frontstolper beklædes med en zink.
Skotrender, vandrender samt alle inddækninger udføres i zink 0,65 mm
Der leveres snefangssikring til alle skotrender & vandrender.
Frontinddækning er udført i plisseret zink.
Der medleveres specielt undertagsprofil til tilslutning ved undertag over kvist.
Hele konstruktionen er klar til indvendig isolering.

Montagebeskrivelse:
Montagen forestås af køber i henhold tilgængeligt materiale på www.altikviste.dk

Truelsensvej 22 – 7400 Herning - Telefon: 27219744 – Fax 97269748 - CVR: 32299075 - www.altikviste.dk


Rettigheder til hjemmesiden
Indholdet på hjemmesiderne og under tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler, software, mv. tilhører Alt i kviste og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af hjemmesiderne eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.